Bu çalışma, Kilis ili Resul Osman ve Acar dağlarındaki işlenmemiş alanların florasını içermektedir. Araştırma alanından 2011 ve 2013 yıllarında 780 bitki örneği toplanmıştır. Bu materyallerin teşhis edilmesiyle 41 familyaya ait 134 cins olmak üzere toplamda 169 takson tespit edilmiştir. Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılım oranları; Akdeniz % 29, İran-Turan % 19 ve Avrupa-Sibirya % 2 şeklindedir. Bölgesi belli olmayan taksonların oranları ise % 50’ dir. Çalışma alanında toplam 10 (% 5.91) endemik tür tespit edilmiştir. Gymnospermae alt bölümü 2 tür, Angiospermae alt bölümü ise 167 tür içermektedir. Angiospermlerin 142 tanesi Dicotyledones sınıfından, 25 tanesi ise Monocotyledones sınıfındandır. İçerdiği tür sayısına göre çalışma alanındaki familyalar; Pinaceae 1, Cupressaceae 1, Ranunculaceae 3, Papaveraceae 2, Crusiferae (Brassicaceae) 11, Capparaceae 1, Resedaceae 1, Caryophyllaceae 6, Gutiferae 2, Malvaceae 1, Linaceae 4, Geraniaceae 2, Vitaceae 1, Rhamnaceae 1, Anacardiaceae 1, Fabaceae 22, Rosaceae 7, Crassulaceae 1, Umbelliferae (Apiaceae) 7, Caprifoliaceae 1, Dipsacaceae 1, Compositae (Asteraceae) 26, Campanulaceae 1, Primulaceae 1, Oleaceae 2, Convolvulaceae 3, Boraginaceae 8, Scrophulariaceae 4, Orobancheaceae 2, Lamiaceae 12, Euphorbiaceae2, Fagaceae 1, Salicaceae 1, Rubiaceae 2, Araceae 1, Liliaceae 8, İridaceae 4, Orchidaceae 3 ve Poaceae 9 şeklinde belirlenmiştir.

 

ARAZİ ÇALIŞMALARI VE KULANILAN YÖNTEMLER

Araştırma alanında Mart ve Eylül ayları arasında olmak üzere toplam 31 defa araziye çıkılmış ve 780 bitki örneği toplanmıştır. Materyal toplama günlük arazi gezileri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Örnekler mümkün olduğunca çiçekli ve meyveli olarak toplanmıştır. Toplanan örnekler kurallara uygun olarak preslenip kurutularak herbaryum materyali haline getirilmiştir. Bu örneklerin teşhisi sonucunda tür ve türaltı seviyede 169 takson tespit edilmiştir.

Bitkilerin teşhislerinde “Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası” (Davis, 1965-1988), "Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası", (supple. 2), 11 (Güner ve ark., 2000)yayınlarından yararlanılmıştır. Teşhisinde güçlük çekilen bazı örneklerin teşhisinde Gazi Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Mecit VURAL, Prof. Dr. Hayri DUMAN, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ nden Dr. Ferhat CELEP yardımcı olmuşlardır. Floristik liste hazırlanırken Türkiye Florası' ndaki sıra takip edilmiştir. Alandan tespit edilen tür ve türaltı seviyedeki endemik ve endemik olmayan nadir taksonlann tehlike sınıflannı tespit ederken kullandığımız temel kaynak Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim, 2000) adlı eserdir. Ancak bu taksonların tehlike sınıfları 2001 IUCN Kategorilerine göre yeniden düzenlenmiştir (IUCN, 2001). Alandaki endemik ve endemik olmayan nadir taksonlara ait kategoriler şunlardır:

EN (Endangered): Tehlikede

VU (Vulnarable): Zarar görebilir

NT (Near Threated): Tehlike altına girebilir

LC (Least Concera): En az endişe verici

Lokaliteler verilirken bitkinin toplandığı bölge, yükseklik, toplama tarihi, toplayıcı numarası,

endemik olup olmadığı, endemik taksonlara ait tehlike sınıfları yazılmıştır. Toplanan örnekler herbaryum materyali haline getirilerek saklanmıştır.

Son Güncelleme: 2015-01-06 09:41:47
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017