Toprak Yapısı

Çalışma alanında bulunan topraklar; fiziki yapıları tırtıllı ve killi tınlı olan bu topraklar silis asidince nispeten fakir, seski oksitler ve özellikle demir oksitçe zengindirler. Ana kayaları olan kireç taşlarına göre silis asidi ve seski oksit oranları 8-10 kat daha fazladır. Kireçce zengin kayalar üzerinde oluşmalarına rağmen, topraktan kolayca yıkanabildiğinden, kireç oranları fazla değildir. Bu toprakların oluşumunda Akdeniz ikliminin önemli rolü yanında, kalkerli kayaçlardan kirecin yıkanarak uzaklaşması, buna karşılık seski oksitler ve silis asidinin birikmesi önemle tesir etmektedir. Organik madde miktarları düşük olup, yüzeyden alt katlara doğru düzenli olarak azalmaktadır. Organik madde miktarlarının düşük oluşu, yağış azlığı nedeniyle toprakta yeteri kadar ot örtüsünün oluşmaması, oluşan az miktardaki organik materyalinde kalevi bir zemin üzerinde birbirini takip eden yağışlı ve kurak periyotlar etkisi ile ayrışmasının hızlanmasından kaynaklanır. Ayrıca organik maddelerin biriktiği üst toprak katının devamlı olarak erozyonla süpürülmesinin de etkisi vardır. Kalsiyum ve alüminyum oksitlerce zenginlerdir. Miktar olarak en fazla bulunan kil minerali, illittir. Otokton olan ve belirli bir profil tipi göstermeyen bu topraklar, çoğunlukla yüzeyseldir. Yamaçlarda süpürülmeden dolayı kalınlıkları çok az, etekler ve düzlük sahalarda ise birikme nedeniyle fazladır (Metin ve ark., 2008).

Son Güncelleme: 2015-08-05 16:11:26
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017